FAQ

FAQ Thús in Barrahûs

Thús in Barrahûs ligt centraal in het hart van Middelsee, op enkele autominuten van het centrum van Leeuwarden.

Het appartementengebouw Thús in Barrahûs bestaat uit 31 moderne appartementen, waarvan 4 penthouses op de bovenste verdieping. Het gebruiksoppervlak bedraagt circa 71 m² en 77 m², elk uitgerust met een balkon van circa 10 m². Op de bovenste verdieping zijn er 4 penthouses van circa 82 m² met elk een dakterras van circa 28 m². Elk appartement heeft een eigen, separate berging beneden alsmede een eigen parkeerplaats. Zie voor meer informatie ook het aanbod op de website.

Aanmelden als geïnteresseerde kan digitaal via de website. Dit doe je door je gegevens achter te laten in de aanmeldomgeving. Gebruik hiervoor de knop “inschrijven” op de website. Let op! Aanmelden is nog geen officiële inschrijving.

Inschrijven kan vanaf de start verkoop op 13 juni om 16:00 uur. In uw account vindt u het digitale inschrijfformulier, deze kunt u invullen en uw financiële check uploaden. Daarna klikt u op “Ja, ik doe mee”. Hiermee maakt u uw inschrijving definitief en wordt u meegenomen in de toewijzing van de appartementen.

Bouwproces

Ja, minimaal 70% dient verkocht te zijn voordat de bouw van het betreffende (deel)plan kan beginnen. Bovendien zal er onder andere bepaald zijn dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend moet zijn.

De bouw start naar verwachting eind Q4-2024/begin Q1-2025 een en ander afhankelijk van de stand van verkoop alsmede de weersgesteldheid.

De verwachting is dat de appartementen rond Q1-2026 worden opgeleverd.

Verkoopproces en planning

Vanaf start verkoop is alle verkoopdocumentatie als download beschikbaar op de website. Denk hierbij aan de definitieve VON prijslijst, de technische omschrijving en de kopers optielijst. Na de toewijzing vindt een persoonlijk gesprek plaats waarbij een optie genomen kan worden op een specifiek bouwnummer. Optietermijn duurt maximaal 14 kalenderdagen. Binnen de optietermijn dien je een keuze te maken om over te gaan tot de koop van het appartement. Het tekenen van het koopcontract vindt in principe digitaal plaats tenzij anders met de verkopende makelaar is overeengekomen.

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er bouwnummers te koop zijn. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen. Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Wij kijken via een geautomatiseerd systeem daarbij als eerste naar de financiële haalbaarheid, het systeem kijkt niet of je de woning één keer of tien keer kunt betalen, één keer is voldoende. Daarna kijkt het systeem naar je eerste voorkeur bouwnummer, bij meerdere kandidaten wijst het systeem ad random toe. Wij adviseren je om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om de kans op een appartement te vergroten. Er wordt overigens niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het digitale inschrijfformulier hebt ingevuld tijdens de inschrijfperiode. Heb je geen toewijzing ontvangen of schrijf je je na de inschrijfperiode digitaal in, dan wordt je genoteerd als reserve kandidaat.

Financiering

Vrij Op Naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:
 • Bouw- en grondkosten
 • Alle woningen zijn voorzien van een badkamer en toilet met tegels & sanitair
 • Eigen parkeerplaats
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Leges voor de verkrijging van de vereiste omgevingsvergunning
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten --nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van jouw appartement
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend
 • Kosten Certificaat Woningborg
 • De verrekening van €100,- voor het gebruik van water en elektra voor de oplevering van het appartement

 • Kosten voor eventueel meerwerk kopers opties
 • Keuken
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor jouw hypotheek
 • Rentekosten tijdens de bouw

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Voor de koopappartementen geldt dat je samen met je buren eigenaar bent van het gebouw. Om het onderhoud en beheer hiervan te borgen, wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van deze gemeenschappelijke delen. Als koper word je, samen met de andere eigenaren, lid van de VvE. Bij het lidmaatschap van de VvE horen servicekosten.

De servicekostenberekening voor de appartementen dient nog te worden vastgesteld. Naar verwachting bedragen de servicekosten circa €1,50 to €2,00 per m² per maand. Het exacte bedrag zal spoedig kenbaar gemaakt worden.

Nee, dit verloopt straks via notariskantoor DeHaan Advocaten & Notarissen.

De aannemer bouwt alle appartementen onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van het appartement heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw appartement gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.woningborg.nl.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg.

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvang je van de aannemer een factuur, die je vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. Je kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen naar je hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomst of zoveel later als vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente/grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Nadat je de overeenkomsten hebt getekend, kun je een hypotheek aanvragen. Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te tekenen. Op dat moment is het nodig om de hypotheek rond te hebben, dit wil je uiteraard zo spoedig mogelijk geregeld hebben zodat je de zekerheid van financiering hebt.

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kun je binnen een periode van twee maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden.

Duurzaamheid en energie

De appartementen worden duurzaam, goed geïsoleerd en gasloos gebouwd.

De appartementen worden voorzien van een luchtwarmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Het voordeel hiervan is dat men ook kan koelen in de zomer.

Er is geen keuken in de VON-prijs inbegrepen.

Nee, helaas is dit niet mogelijk omdat de woningen en appartementen onder Woningborg garantie vallen.

Overig

Elk appartement heeft een eigen parkeerplaats op het parkeerterrein naast het gebouw.

Nee, het is niet mogelijk om extra parkeerplaatsen te kopen.

Bezoek kan parkeren op de openbare parkeerplaatsen in de buurt.

Het is optioneel mogelijk om via de meerwerkijst een oplaadpunt, dat aangesloten is op de eigen meterkast, te laten aanbrengen.

Ja, het gebouw is voorzien van een lift.

De openbare ruimte wordt onderhouden door een nader te contracteren partij. Deze wordt gefinancierd uit de VvE die wordt opgericht.